Geschiedenis

Mijn hele leven lang speelt de boxer al een grote rol, dit is te danken aan mijn vader. Lang geleden in de zestiger jaren toen mijn ouders verloofd waren en in de Haagse tram zaten, sprong er een boxer, zoals alleen een boxer dat kan, op zijn schoot. De beslissing werd genomen: mijn moeder mocht een hond maar dan moest het een boxer zijn en zo geschiedde.

Mijn vader was ook een echte vogelaar, zomaar vogel zeggen deden we ook niet ,elke vogel heeft zijn eigen naam, ook zijn kleinkinderen hebben van opa elke vogelsoort leren kennen. Na zijn werkzame leven heeft hij hier, samen met mijn moeder en de boxer, in Makkum genoten van de natuur en vooral van de vele ganzen die hier hun winterstop houden. Toen mijn vader begraven werd waren er heel veel ganzen op het landje naast de begraafplaats om daarna op te vliegen, als ware het een laatste groet. Het moment kwam dat ik boxers ging fokken en toen ik een naam moest verzinnen voor mijn kennel was er maar één optie die er met kop en schouders bovenuit stak: 'De Ganzenburcht'.

Mijn ouders hadden al een boxer voordat ik geboren werd en ook nu nog heeft mijn moeder een boxer, Adora van ’t Reggehome. Toen onze zoon 1 jaar was en we een huis met een tuin hadden, hebben we ook als gezin onze eerste boxer gekocht: Donna. Samen met onze zoon en later onze 2 dochters groeiden zij op en werden elkaars grootste vrienden. Ik zeg altijd: "Je kunt een kind geen groter plezier doen dan het te laten opgroeien met een boxer."

Donna

Donna

Toen Donna ons verliet wilden we de leegte die zij achterliet niet lang zo laten. Bijzonder was dat onze Shifra-Yara van ‘t Reggehome een paar dagen daarvoor was geboren. Bij Harry en Trudy Kuipers vonden we niet alleen een geweldige boxer maar ook een fijne vriendschap die uitmondde in de begeleiding naar fokker. De kennis die zij door de loop van de jaren vergaard hebben is voor ons van onschatbare waarde.

Yara Shifra-Yara van 't Reggehome

De wens voor het fokken werd steeds groter en we besloten er een tweede boxer bij te nemen. Helaas overleed Yara voordat Quira van ’t Reggehome was geboren. Ik kan wel zeggen dat Yara onze meest bereisde boxer moet zijn geweest. Met onze kinderen heeft ze vele bergen beklommen en bossen bewandeld.

Met Quira zijn we gelijk goed van start gegaan. Onze 2 oudsten woonden inmiddels op kamers en ik had alle tijd om mij voor te bereiden op het fokken.

Monique Katsburg

Yara

Adora en Quira van 't Reggehome

Yara

Quira van 't Reggehome